Gelişim Burada - Borusan Careers
Geliş, geliştir, yarına iz bırak!


Borusan’da Gelişim
Borusan Akademi ile öğrenme ve gelişimin sürekliliğine inanıyor ve sunduğumuz tüm çözümlerin bu yaklaşımı destekler nitelikte olmasına özen gösteriyoruz. Her Borusanlının kendi öğrenme alışkanlığına göre içerik bulabileceği Akademi’yi farklı öğrenme yöntemleri ve kaynakları ile besliyoruz. Sunduğumuz gelişim başlıklarının hem Borusan’ın stratejik yönü, hem iş ihtiyaçlarımız hem de global trendlere uygunluklarını göz önünde tutarak sürekli güncel kalmasını sağlıyoruz.

Borusan’da gelişimi kapsayıcı, ulaşılabilir, dinamik ve çeşitlilikten beslenen sürekli öğrenme çemberi olarak konumlandırıyoruz.

Borusanlılara çeşitliliği bol konu başlıkları, yöntemler ve kaynaklar sunarken, her bir Borusanlının kendi gelişimi için harekete geçeceği, otodidaktizm odaklı bir alan yaratıyoruz.

Kariyer = Gelişim
Borusanlılar; Kariyer Yönetimi Süreci ile hedefledikleri kariyer yolculuklarında ihtiyaç duyacakları yetkinlik ve becerileri tanımlayacak, bu doğrultuda yöneticileri ile beraber gelişimlerini sağlayacak bir aksiyon planı hazırlayabilecekler.

Kariyer = Gelişim
dediğimiz yeni yaklaşımımızda,

hem her bir Borusanlıyı hem de Borusan’ı daha ileriye taşımanın yolunun gelişimden geçtiğini biliyor ve Borusan Akademi olarak sunduğumuz farklılaşan yöntemler ve kaynaklar ile gelişimi her zamankinden daha ulaşılabilir ve kapsayıcı kılıyoruz.
Dijital Borusan Akademi
Borusan olarak başarımızın sırrının; her bir Borusanlı için yetkinliklerini geliştirerek, ortak başarıya koşmaktan geçtiğine inanıyoruz. Bu vizyonumuz ile Borusan Akademi olarak Borusanlıların gelişimi için fark yaratan çözümler sunuyor, kullanımı daha kolay, esnek ve daha dijital öncü uygulamalar geliştiriyoruz.
Yenilenen Borusan Akademi portalında dijital dersler ile hem kişisel hem de iş hayatındaki ihtiyaçlar doğrultusunda Borusanlıları destekleyecek eğitimleri çok daha kolay erişilebilir bir şekilde sunuyoruz.Borusanlılara fayda sağlayacak şekilde içerik geliştirmek ve bunu sürdürülebilir hale getirmeyi her zaman önceliklendiriyoruz.
Tüm Borusanlılara bütünsel bir öğrenim deneyimi sunuyor, farklı öğrenme metotlarıyla yeni bir gelişim ortamı yaratıyoruz.
Yenilenen Borusan Akademi portalı aracılığıyla her bir Borusanlının gelişim aksiyonlarını takip edebileceği, gelişim kataloğunda bulunan eğitimlerden kendi ilgi alanı ve ihtiyaçlarına göre talepte bulunabileceği ve kendi gelişim yolculuğunu kendisinin oluşturacağı bir ortam oluşturduk.

Borusan Akademi Borusanlılara özelleştirilmiş, fayda sağlayacak içerikler, online araçlar, sınıf içi eğitimler, online ve sanal sınıf eğitimleri ile bütünsel bir öğrenme deneyimi sunuyor.

Borusan Grubu liderleri için,

  • ilişki ve iletişim becerileri sergilemek,
  • ekip yönetim becerileri kazanmak,
  • stratejik yol haritası çıkartabilmek,
  • iş odaklı düşünmek,
  • koçluk becerileri sergilemek,
  • girişimci ve yeni fikirlere liderlik yapmak,
  • dönüşüme liderlik yapmak,
  • iyi fikirlere kurum içinde ve dışında ilham vermek
gibi geniş perspektifli konularda liderlik özelliklerini geliştirecek bir birden fazla gelişim yöntemi ve içerik sunuyoruz.

Borusan Grubu Liderlik Modelimizde yer alan yetkinlikleri baz alarak

hazırladığımız yetkinlik gelişim rehberlerinde ilgili yetkinliği geliştirmeye yönelik çoklu gelişim yöntemlerine yer vererek tüm Borusanlıları kapsayacak şekilde kurguluyoruz. Podcastler, videolar ve dünyaca ünlü etkinliklerden konuşmacı performansları, kitap önerileri ve makaleler, sanal sınıf eğitimleri ve online eğitim içerikleri gibi çok çeşitli gelişim çözümlerinden oluşan kataloğumuzda yer alan görev ve deneyim önerileri ile de Borusanlıların ilgili başlıkta öğrendiklerini pekiştirmelerini amaçlıyoruz.

Değişen ihtiyaçlar ve iş yapış şekilleri, global trendler, gelecekte ihtiyaç duyacağımız beceri ve yetkinlikleri odağına alan konu başlıklarını destekleyen hızlı tüketilebilir gelişim içeriklerini Borusanlılarla buluşturuyoruz. Tüm Borusanlılarla paylaştığımız bu içerikleri aylık olarak planladığımız, alanında uzman önemli isimlerin yer aldığı webinar ve canlı yayınlar ile destekliyoruz.

Her bir Borusanlının tamamlaması yasal olarak zorunlu bulunan

İş Sağlığı ve Güvenliği, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Rekabet
Hukuku, Bilgi Güvenliği ve Mobbing

gibi konu başlıklarına dair online eğitimleri mümkün olan en efektif ve interaktif aktarım yöntemleriyle sunuyoruz.

Farklı iş alanları ve uzmanlıklara odaklanan fonksiyonel, mesleki ve teknik gelişim ihtiyaçlarını hem online öğrenme araçları hem sanal sınıf eğitimleri hem de fakülte programlarıyla destekliyoruz.