Borusan Careers
Etki yarat, ilham ver,
iz bırak!
Çalışan Hikayeleri

Şimdi Söz Borusanlı'da! | Supsan Genel Müdürü Atınç Ocak

Şimdi Söz Borusanlı'da! | Borusan CAT Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Özlem Caymaz

Borusan Boru Üretim Teknoloji Mühendisi I Batıkan Özbek

Borusan Otomotiv Jaguar Land Rover Genel Müdürü & İcra Üyesi I Cem Uluğtekin

Borçelik Otomasyon Birim Yöneticisi I Burcu Uzuner